سایت مدرک » خرید مدرک تحصیلی » خرید مدرک کاردانی تکنسین اتاق عمل

خرید مدرک کاردانی تکنسین اتاق عمل

اخذ مدرک کاردانی تکنسین اتاق عمل
به موازات تربیت پزشکان متخصص جراحی تربیت تکنسین اتاق عمل امری ضروری است که در برآورد نیازهای درمانی امت مسلمان ایران از اهمیت خاصی برخوردارند کمبود افراد کاردان و آشنا به مسائل اتاق عمل با کمبود پرستاران تربیت شده برای این کار لزوم تاسیس دوره کاردانی تکنسین اتاق عمل را ایجاب می کند.
دوره کاردانی تکنسین اتاق عمل تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اتاق های عمل جراحی در بیمارستان های کشور را به عهده دارد که بتوانند در مسائل فنی پزشکان جراح را یاری دهند و پرستاران بتوانند به کارهای محوطه خود بپردازند. متوسط دوره کاردانی تکنسین اتاق عمل دو سال با نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی مراکز آموزش مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی است به صورت عملی و نظری یا عملی نظری با کارآموزی است.
خرید مدرک کاردانی تکنسین اتاق عمل

مطالب مشابه

ارسال نظر

عکس خوانده نمی‌شود

انصراف