سایت مدرک » خرید مدرک تحصیلی » خرید مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی

خرید مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی
خرید مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی


در تحقق اهداف فرهنگی مبنی بر تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص در زمینه های مختلف علوم پایه در جهت رسیدن به خودکفایی مورد نیاز جمهوری اسلامی باشند دره دوره کارشناسی ارشد رشته های مختلف زیست شناسی در کمیته تخصصی گروه علوم پایه شورای برنامه‌ریزی در چارچوب مسابقات اهداف کلی برنامه ریزی شد.

تعریف و هدف رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی


دوره های کارشناسی ارشد زیست شناسی از دوره های کارشناسی در نظام آموزش عالی که داستانها تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص به نحوی است که از مفاهیم اساسی زیست شناسی آگاهی کافی نداشته جنبه های نظری و کاربردی مختلف آنها را بشناسد و به علاوه بر گذراندن دوره تخصص در هر یک از رشته علوم گیاهی علوم جانوری بیولوژی علوم سلولی و مولکولی بیوشیمی ژنتیک تولید و خدماتی که کارشناسی ارشد در زمینه مذکور را برطرف نماید.

طول دوره و شکل نظام رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی


آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی زمان دست در این دوره حداقل ۲۲ و حداکثر سال است که شامل مدت زمان لازم جهت گذراندن کلیه دروس به کمبود سمینار و پایان نامه موظف است حداقل تا پایان نیمسال تحصیلی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را کاملاً مشخص نمایند در این دوره از سال تحصیلی شامل دو نیم سال است که هر نیمسال ۱۷ هفته کامل آموزشی می باشد نظام آموزشی این دوره واحدی است برای هر واحد دستمزد هر نیمسال ۱۷ ساعت آموزش و برای هر واحد عملی ۲۴ ساعت کامل منظور شده است حداکثر مجاز تعداد واحد دروس کمبود با سایر مقررات این برنامه مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی می باشد.

تعداد واحد رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی


تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب روی سمینار و پایان نامه جهت فراغت از تحصیل در این مقطع ۳۲ واحد از بدون احتساب دروس کمبود.
الف) دروس تخصصی الزامی ۱۲ واحد
ب) دروس تخصصی اختیاری ۱۰ واحد
ج) سمینار ۲ واحد
د) برنامه ۸ واحد

گذرانیدن ۲ سمینار در قالب یک سمینار در زمینه خارج از موضوع پایان نامه برای هر دانشجو توصیه می شود

است که در زمینه دستیار تخصصی خود یک پروژه تحقیقاتی را که موضوع آن حتی المکان در جهت رفع مشکلات هیاتی بود قابل اجرا دارای ارزش علمی تخصصی و نوآوری باشد انتخاب کرده پس از تایید شدن توسط استاد راهنما تصویر کمی تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی محل تحصیل خود دقت لازم و کافی در موضوع پروژه نازل نتایج علمی قابل قبول به عمل آورده و نتایج حاصل را به صورت مانند استاد راهنما حکومت تحصیلات تکمیلی ارائه نماید

مطالب مشابه

ارسال نظر

عکس خوانده نمی‌شود

انصراف